Dramatisk Laboratorium

– et københavnertilbud til dramatikere på vej.

Hvad er det?

Dramatisk Laboratorium er et 12-ugers kursus, der retter sig direkte til vækstlagsdramatikere og skrivende med en ambitiøs, men endnu uafprøvet interesse for scenedramatik. Kurset, der er det eneste af sin slags i København, blev gennemført første gang i 2011 som et naturligt resultat af den store efterspørgsel på undervisningsmuligheder, der fulgte i kølvandet på Teater V`s tilbagevendende manuskriptkonkurrence ”Dramatisk Debut”.

Dramatisk Laboratorium vil med både teoretiske og praktiske processer introducere og udfolde dramatikkens grundlæggende principper. Kursisterne vil i løbet af de 12 uger arbejde målrettet med et stykke kort-dramatik, der vil blive præsenteret for et inviteret publikum ved en coldreading d. 18. juni.

Undervisningen foregår på Teater V, og varetages af Dramatisk Laboratoriums daglige leder Jakob Weis i samarbejde med en række gæsteundervisere og foredragsholdere fra det professionelle teatermiljø.

For at komme i betragtning til en af kursets fire pladser, skal man sende en ansøgning. Læs om optagelseskravene her: Teater V Dramatisk Laboratorium beskrivelse 2017. Forårets deltagere er fundet, og kurset er begyndt. Vi optager fire kursusdeltagere igen i efteråret 2017 – følg med på denne side eller på facebook for nærmere information om ansøgningsfrist.

Forårets deltagere 2017 er:

Jonas Reppel / Mette Søndergård Nielsen
Emil Christiansen / Johan Davidsen